• 14 STY 19

    Zajęcia z prof. E. Komorowską

    Zajęcia dla studentów 2 roku  FROsJo zostaną odpracowane  z GOJR z prof. E.Komorowską  w dniu 15 stycznia o godz. 11:45 s. 214 (zmiana sali)