• 19 WRZ 18

    Zakończenie rekrutacji do projektu na rok akademicki 2018/2019

    Informujemy, że nabór do projektu Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” na rok akademicki 2018/2019 został zakończony. Wpłynęło do nas łącznie 298 zgłoszeń. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem.

    Do wszystkich osób zakwalifikowanych do projektu zostały przesłane potwierdzenie przyjęcia do projektu (pod adresy mailowe podane w formularzach zgłoszeniowych). Natomiast do wszystkich osób niezakwalifikowanych do projektu zostały przesłane informacje dotyczące wpisania zgłoszenia na listę rezerwową uczestników projektu.

    W przypadku osób zakwalifikowanych, które jednak podejmą decyzję o rezygnacji z udziału w projekcie, prosimy o pilną informację mailową, abyśmy mogli zaproponować miejsca kandydatom z list rezerwowych. W przypadku zwolnienia miejsca na liście osób zakwalifikowanych do projektu uczestnicy z listy rezerwowej – według kolejności zgłoszeń – będą otrzymywali powiadomienia o możliwości wzięcia udziału w projekcie.

    Jeśli nie otrzymali Państwo powiadomienia lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy: malypoliglota@univ.szczecin.pl.