• 30 KWI 16

  Zakupy sprzętu informatycznego – harmonogram przetargów – 2016 r.

  Uprzejmie informuję, że wnioski o zakup sprzętu informatycznego w ramach przetargów ogłaszanych w US należy składać w pok. 327 (UCI) do:

  I – 29.01.2016 r.

  II – 31.03.2016 r.

  III – 31.05.2016 r.

  IV – 29.07. 2016 r.

  V – 30.09.2016 r.

  VI – 18.11.2016 r.

  Bardzo proszę pamiętać o konieczności potwierdzenia środków (np. w Dziale Nauki) i uzyskania zgody Rektora Gosa.