• 17 SIE 18

  Zmarła prof. Danuta Dąbrowska

  16 sierpnia 2018 roku zmarła w wieku 66 lat prof. dr hab. Danuta Dąbrowska historyczka literatury i krytyczka literacka, autorka wielu prac naukowych z zakresu kultury literackiej polskiego romantyzmu, a zwłaszcza jego XX i XXI-wiecznych kontynuacji.


  prof. Danuta DąbrowskaWśród dzieł tych znalazły się m.in. monografie: Romantyzm i wojna: interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990Udomowiony świat: o kobiecym doświadczaniu historii.

  Ceniona uczona i animatorka życia naukowego, doskonała nauczycielka akademicka, wychowawczyni wielu generacji polonistów, w tym kilkorga doktorów nauk humanistycznych, zasłużona działaczka opozycji demokratycznej PRL, odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności.

  Profesor Danuta Dąbrowska pochodziła z Gdańska, gdzie ukończyła studia polonistyczne (będąc uczennicą m.in. Prof. Marii Janion), jednak całe swoje życie zawodowe oddała szczecińskim uczelniom: Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz  ̶  od momentu jego powstania  ̶  Uniwersytetowi Szczecińskiemu. Po ˮsolidarnościowymˮ przełomie pełniła funkcję rzecznika prasowego swojej Almae Matris. W latach 1993-1996 wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej US, twórczyni i wieloletnia kierownik  Zakładu Literatury i Kultury Polskiej XIX wieku IPKiD US.

  Msza święta odbędzie się 21 sierpnia 2018r. o godz. 11.30 w kościele pw. św. Józefa na Pomorzanach (ul. Połabska 1) skąd uczestnicy ceremonii pogrzebowej przejadą autokarem na Cmentarz Centralny. Kondukt żałobny ruszy spod Bramy Głównej Cmentarza Centralnego o godz. 13.15.