• 30 LIP 19

    Zmiana terminu konsultacji i zaliczeń poprawkowych u dr. W. Awedyka

    Uprzejmie informujemy, że konsultacje z dr. W. Awedykiem zostały przeniesione z 12 września br. na 13 września br. w godz. 10.00-11.30.

    Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu wstęp do językoznawstwa odbędzie się 13 września br., a zaliczenia poprawkowe z przedmiotów gramatyka opisowa i gramatyka konfrontatywna – 19 września br.