• 13 CZE 18

    Zmiany w organizacji dyżurów Prodziekana ds. Studenckich

    Uprzejmie informujemy, że w związku z rezygnacją pani dr Małgorzaty Osiewicz-Maternowskiej z pełnienia funkcji prodziekana ds. studenckich, sprawy studenckie rozpatruje – do czasu powołania nowego prodziekana – Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Adrianna Seniów. Najbliższy dyżur odbędzie się w piątek 15 czerwca br. w godz. 12.30-14.00 w pokoju 104 (I piętro w budynku nr 5). Terminy dyżurów w następnych tygodniach zostaną podane po 15 czerwca br.